Pārdomas

Dieva bērni x Pasaules bērni.

pessoas-706x410-706x410

«Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. » Jāņa 1.12,13

Primais – Bērni, kas dzimuši no asinīm – ir bērni, kas piedzimuši gadījuma sakara pēc;

Otrais – Bērni, kas dzimuši no miesas iegribas – ir bērni, kas radīti jebkāda seksuāla akta laikā;

Trešais – Bērni dzimuši no vīra gribas – ir bērni, kuri dzimuši vecākiem plānojot;

Ceturtais – Bērni dzimuši no Dieva – ir bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri ir Svētā Gara radīti.

Trīs pirmie bērni no Bībeles skatu punkta, tiek klasificēti kā dzimuši no miesas. Jāņa 3.6

Dieva Bērni ir tikai tie, kuri dzimuši no ūdens un Svētā Gara, pēc Jēzus piemēra. Jāņa 3.5

Pēc vispārīga likuma, jaunpiedzimšanas process, jeb dzimšana no ūdens un Gara (Jāņa 3.5), ir divos soļos:

a) piedzimšana no ūdens – nozīmē grēcīgo vēlmju nāvi un sekojoši grēcīgās miesas apglabāšanu caur ūdens kristībām un;

b) piedzimšanu no Svētā Gara – Pēc pirmā soļa, kas ir grēku nožēla, ir Svētā Gara nākšana kā Jēzus piemērā.

«Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam. » Romiešiem 8.9   

 

Дети Божьи и дети мира

 

 

Pievienot komentāru