Pārdomas

Daudz ir to…

boxing-man-ready-to-fight_1154-84Kuri apmierināti ar apsolījumiem un necīnās par to piepildīšanos.
Kuri neticamā veidā upurē, lai sevi pielāgotu nabadzībai, tā vietā lai pieliktu to pašu spēku meklējot kā sevi realizēt.
Tie kuri pārstāj pūlēties par panākumiem, kļūstot apmierināti ar pirmo sasniegto pakāpienu.
Kuri sevi nosoda par to, ka nav mācījušies, nav no bagātas ģimenes ar dažādām iespējām, bet šodien nedarot neko kas nestu jaunas iespējas nākotnei.
Tie kuri sevi izdara par upuriem un sūdzas, parādot apkaunojošu vājumu pat priekš sakautajiem, tā vietā lai teiktu paši sev, ka dzīve ir kā rezultātu tīkls no tā, ko darām ik dienas, liels auglīgs lauks, kurā «pļaujas likums» nosaka visu kas notiek…
… viņi ir daudz un vairojas baismīgi daudz…
Padomā par to !
MĀCĪTĀJS MAIKLS


Их много…

Те, кто согласились с обетованиями и не борятся за их исполнение.

Те, кто жертвуют невероятным образом, чтобы адаптироваться к нищете, вместо того, чтобы применить ту же силу в поиске личной реализации.

Те, которые перестают прилагать усилия в поиске успеха, удовлетворенные первым достигнутым уровнем.

Те, кто опускают себя из-за того, что у них не было образования, богатой семьи и возможностей, без того, чтобы, однако, сделать сегодня что-то, что принесет новые перспективы в будущее.

Те, кто делают себя жертвой и жалуются, выявляют в себе слабость, смущающую даже тех, кто поражен. Вместо того, чтобы сказать себе самому, что жизнь — это сеть результатов того, что мы делаем каждый день, большое плодородное поле, где закон жатвы управляет всем, что должно произойти…

…таких много и их число пугающе увеличивается…

Подумайте об этом!

Пр. Майкл Коста

Pievienot komentāru