Pārdomas

Dārgā dvēsele

shutterstock_377973106-706x471« Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs?»   Ījaba15:14

Tāpat kā caur vienu Ādamu atnāca lāsts, grēks un atdalīšanās no Dieva priekš visas cilvēces, tāpat caur Vienu Jēzu dzīves tīrība un  izpirkšana priekš visiem, kas apliecina Viņu kā savu Kungu un Pestītāju.

Estere Bezerra

Драгоценная душа

«Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?» Иов15:14

Также как через одного Адама пришло проклятье, грех и разделение с Богом для всего человечества, также, через Одного, Иисуса, жизнь чистоты и искупления приходит ко всем, кто исповедует Его как своего Господа и Спасителя.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru