Pārdomas

Daniela Gavēņa 19. diena

mente-706x432
Kristus Prāts

Kā lai noliedz rakstura pārveidošanas efektu, kad saņem Kristus Prātu?

Nav runas par to, vai būt reliģiozam vai nē, ne arī piederēt kādai noteiktai konfesijai, bet runa iet par jaunu prātu, jaunu dzīvi, jaunu radību, jaunu cilvēku.

Dabiskais cilvēks dod vietu garīgajam cilvēkam;
Egoistiskais cilvēks dod vietu devīgajam cilvēkam;
Cilvēks ar netīrām acīm dod vietu labestīgajam cilvēkam.

Pārmaiņas ir radikālas visos aspektos.

Tomēr visizteiktākās tās ir saistībā ar attiecībām. Kā attiecībās ar ģimeni un draugiem, tā arī ar ienaidniekiem.

Lūk, Jēzus Prāts Viņa mācībā:

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā…   Mateja 5.43,44.

Un Viņa praksē:

Bet Jēzus sacīja: «Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara… (Lūkas 23.34)

Kurš būtu gatavs mīlēt ienaidniekus un piedot savus slepkavas, bez Kristus Prāta jeb Kristus Gara?

Runājot par sevi pašu kristiešiem Korintā, Pāvils garantē:

Bet mums ir Kristus prāts.  (1. Korintiešiem 2.16)

Un Tev arī ir Kristus Prāts?

 

 

 

Ум Христа

Как мы можем отрицать преобразование характера, если у нас есть Ум Христа?

Это не вопрос религиозности или принадлежности к определенной деноминации, но это касается нового ума, новой жизни, нового творения, нового человека.

Естественный человек уступает место духовному человеку;
Эгоистичный человек уступает место великодушному человеку;
Злой человек уступает место доброму человеку.

Это радикальное изменение во всех отношениях.

Однако наиболее ярко это выражено как в отношении к родным и друзьям, так и к врагам.

Посмотрите на Ум Иисуса в Его учении:

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:43, 44).

И в Его практике:

«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34).

Кто захочет любить своих врагов и прощать своих убийц, если не имеет Ум Христа или Дух Христа?

Говоря о себе и христианах в Коринфе, Павел заверяет нас:

«А мы имеем ум Христов» (1-е Коринфянам 2:16).

А у вас есть Ум Христа

Pievienot komentāru