Pārdomas

Daniela Gavēņa 13.diena

azeite-706x432
Eļļas kronis svaidījumam draudzē
«Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm.» Psalmi 133:1,2

Svētajai Trīsvienībai esot Vienam Dievam, kā lai pieņem, ka Viņa bērni ir dalīti? Dumpīgi? Neprārīgi? Dzīvo grēkā? Niespējami!
Ja Galva ir Svēta, kā miesa var būt nešķīsta?

Tik pat droši kā tas, ka Dievs eksistē, augstāk minētais pravietojums nav domāts par savienību brāļiem no dažādām kristiešu denominācijām, jo skaties

«Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! — ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.»  Mateja 7.21

Cilvēki, kuri dzimuši no miesas, no asinīm vai no vīra gribas, pavisam noteikti nav Dieva bērni! (Jāņa 1.12,13)

133. Psalms runā par brāļiem dzimušiem no ūdens un Svētā Gara (Jāņa 3:5). Tie, kuru dzīves pieder Galvai, Jēzum Kristum, tie, kuriem ir Svētais Gars (Romiešiem 8:9)

Tādā veidā ķēniņš Dāvids runā par Nākotnes ģimeni, kura radīta ar Kunga Jēzus Kristus Garu, pēc Viņa augšāmcelšanās un uzņemšanas Debesīs. Šī ģimene ir Kunga Jēzus Kristus ķermenis: Garīgā Draudze.

Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi, kuri dzimuši no Viena Gara kopā dzīvo vienprātīgi!

Dāvids var pamanīt ticībā un Garā, ko radīs viņa Sēkla, Jēzus Kritus.

Brāļu vienotība IR KĀ dārga svaidāmā eļļa!

Viņš salīdzīna patiesus Dieva bērnus ar dārgu svaidāmo eļļu (olīveļļu bez piejaukumiem, vienotu, pilnīgi tīru). Pat mazliet netīrumi eļļā jau nedērēja priekš svaidīšanas. Šī elementa Svētums tecēja no Galvas (Jēzus Kristus) uz ķermeni, kas ir Draudze. Citiem vārdiem sakot — Galvas Svaidījums ir Viņa Ķermeņa Svaidījums; Galvas Svētums ir Ķermeņa Svētums. Kunga Ķermeņa locekļi ir tik vienoti un svētīti kā Galva. Tie, kuri sevi sauc par daļu no Draudzes Ķermeņa un dzīvo grēkā, patiesībā ir daļa no antikrista ķermeņa. Nav nekas kopīgs ar Dieva Darbu. Agri vai vēlu tiks iemesti degošā krāsnī.

Mozus (pārstāvot Dievu-Tēvu) izlēja Svēto Eļļu (pārstāvot Dievu-Svēto Garu) pār galvenā priestera Ārona galvu (pārstavot Dievu-Dēlu).

Visa svaidāmās eļļas tīrība tecēja no Ābrahama, Īzaka un Izraēla Vienīgā Dieva Galvas, tecēja pa visu Viņa Ķermeni — Jēzus Kristus Ķermeni. Šī ir patiesā Kunga Jēzus Kristus Draudze.

 

 

Pievienot komentāru