Pārdomas

Daniela gavēņa 1. diena

emotiva-706x432 (1)Atraidi emocijas, lai saņemtu Svēto Garu.
Emocionālajam ir emocionāla ticība, kas uztur dzīvu dvēseli, pēc pirmā cilvēka piemēra.
…pirmais cilvēks Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli..  (1. Kor. 15:45)
Tāpēc ir slāpes just Dieva Klātbūtni.
Parasti, meklējot Dieva Garu, emocionālais sevi atdod mūzikas emocijām un ļauj tām sevi vest. Nedomā, vienkārši jūt. Raud bez apstājas un domā ka ir Svētais Gars vienkārši tāpēc, ka jūt spēcīgas emocijas. Runā mēlēs sevi pārliecinot, ka tika kristīts…
Citiem vārdiem sakot, emocionālais sevi atdod un balstās emocionālās vides radītajām sajūtām. Tieši tāpēc daudzi cilvēki ir savas pašu sirds, kura vienota ar apmāna garu, piemānīti.
Protams, nezina ka bija apmānīti un stipri turās pie šķietamās “kristības”.
Viņi atklās, ka tika piemānīti tikai ar laiku, pamanot, ka dzīves kvalitāte neizmainījās. Viņi turpina būt tā pati būtne, sadzīvojot ar pagātnes dzīves veidu. Tukšuma sajūtas dvēselē kļūst ar katru brīdi biežākas…
No otras puses, Dievs piedāvā saprātīgo ticību. Ticību, kura domā un meklē atbildes, balstoties uz Bībeles apsolījumiem. Šī saprātīgā ticība domā, izsver, pārbauda, meklē un pieprasa to, kas ir rakstīts, sekojot paklausībai tam, kas rakstīts Svētajos Rakstos. Jeb atstāj visu sava grēka netīrību.
No tā brīža, ar izsalkumu un slāpēm To iepazīt, sevi atdod patiesam saucienam pēc Kunga Jēzus apsolītā Svētā Gara, to darot ar visu spēku Altāra priekšā. Saņemot Dieva Garu viņi kļūst par dzīvu darītāju Garu pēc Jēzus Kristus piemēra.
… pēdējais Ādams (Jēzus) par dzīvu darītāju Garu. 1. Kor. 15:45

 

 

1-й день поста Даниила

 

Презирайте эмоции, чтобы получить Святого Духа.

Эмоциональный человек имеет эмоциональную веру. Продолжает быть душою живущею, как первый человек.

«Первый человек Адам стал душею живущею…» (1-е Коринфянам 15:45)

Поэтому у него есть жажда чувствовать присутствие Божье.

Обычно, во время поиска Духа Божьего, эмоциональный человек поддается эмоциям музыки прославления и увлекается ею. Он не думает, только чувствует. Если он плачет, то думает, что это Святой Дух, только потому, что испытывает сильные эмоции. Если он говорит на иных языках, то убеждает себя, что крещен…

То есть, эмоциональный человек восторгается и поддается эмоциям той среды, где находится. Вот почему многие люди были обмануты своим сердцем, связанным с духом обмана.

Конечно, он не знает, что был обманут и твердо стоит в этом предполагаемом «крещении». Он узнает, что был обманут только спустя какое-то время, когда понимает, что качество его жизни не изменилось. Он остается тем же творением, живущим жизнью прошлого. Он начинает чувствовать пустоту в своей душе постоянно…

С другой стороны, Бог предложил мудрую веру, веру, которая думает и ищет ответы, согласно библейским обетованиям. Мудрая вера взвешивает, оценивает, проверяет, ищет и требует то, что написано, в послушании Священному Писанию. То есть, человек с мудрой верой отвергает всю грязь греха.

С тех пор, с жаждой и голодом познать Его, перед Алтарем он искренне и изо всех сил ищет Святого Духа, обещанного Господом Иисусом. Когда он получает Духа Божьего, он становится животворящим духом, следуя примеру Господа Иисуса Христа.

«…а последний Адам есть дух животворящий» (1-е Коринфянам 15:45)

Pievienot komentāru