Pārdomas

Bada dienas

«Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. »   (Āmosa gr.8:11)

Pedējās dienās daudziem atkusīs mīlestībā. Tikai nedaudz būs tie kuri nesīs Kunga Vārdu, kurš atbrīvo apspiesto. Tāpēc, daudzi slāps pēc Dzīvā Vārda un Spēka, lai tiktu pārveidots par jaunu radību.

dni-goloda-465x314

Дни голода

«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.»

(Амос8:11)В последние дни во многих охладеет любовь. Только немногие будут стремиться нести Слово Господа, которое освобождает угнетенных. Поэтому, многие будут жаждать Живого Слова и Силы, чтобы быть преобразованными в новое творение.

Pievienot komentāru