RAKSTI

upovanie

Patvērums

Kad mēs izejam caur bēdām, KUNGS ir mūsu patvērums. Viņā mēs atrodam varu būt brīvam, izeju no visa ļaunuma.

ceu-706x410

Dieva sapnis

Ja Viņam nebūtu sapņi, Viņs nekad nebūtu atdevis par upuri Savu vienīgo Dēlu. Kāpēc Viņš to izdarīja? Kāds sapnis vai vēlēšanās motivēja Viņu upurēt?

nebesniy-ierusalim

Debesu pilsēta

Apustulis jau redzēja un ar ticību atrodas jau Dieva Pilsētā, kopā ar visiem izpirktajiem. Tas arī nozīmē dzīvot pēc ticības, ticēt tam ko mēs gaidam.

inferno-1-706x410

Ko var izdarīt acumirklī? Neko un tajā pašā laikā visu!

Kung Jēzus nenovērsās, Viņš pievērsa uzmanību Dieva Vārdam. Ieeja paradīzē vai ellē nosaka lēmums …

srtah-boziy

Pazemojieties ar bailēm

Pat neesot cienīgiem, mēs ieejam Dieva Svētnīcā Jēzus Kristus Vārdā, un caur Viņa upuri mēs noliecamies pret Viņa Varenību ar bailēm un saucam Viņu par Tēvu.

A man stands in the forest with bright lights shining

Dieva diženuma tīrība

Dieva tīrība — tas ir Viņa spēks, Viņš pats ir spēks ! Visu augstākā vēlēšanās -lai mēs būtu tīri, tāpat kā Viņš, lai mēs arī būtu stipri un patstāvīgi.

istinnaya-lubov

Mīlestības priekšrocība

Ja mēs uzticami glabāsim Dieva mīlestības Vārdu, Viņš nāks un mūsos radīs mājokli. Ak, cik patiesa un unikāla mīlestība!

навсегда

Uz visiem laikiem

Pārliecība Dieva Vārdam ļauj mums baudīt Viņa labestību un žēlastību, un dod mums iespēju attīrīt mūsu sirdis pie Altāra.

Two hands are holding glowing lights

Dodiet un jums taps dots!

Ko Dievs Savā Vārdā apsola to Viņš arī izpilda un lai kaut ko saņemtu ir arī jādod.

Christian cross at sunset on grass field background.

Paliec Jeruzālemē, lai saņemtu Svēto Garu

Gribi būt mūžīgi laimīgs un izglābt arī savu dvēseli no mūžīgām ciešanām?