Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

garīgā-vara

Garīgā vara

Visums un viss, kas to piepilda, tas ir Dieva varas rezultāts caur Viņa Vārdu…

Vara

Kad Dievs radīja cilvēku, Viņš iedalīja viņam visas Savas pilnvaras un atdeva viņam varu pār visu, kas tika radīts…

sovershennoe-serdze-654x400

Rīcība ar Ūriju

Dievs vienmēr pret Dāvidu attiecās kā pret savu kalpu. Neskatoties uz to Visuaugstākais nekad nepieļāva viņa kļūdai palikt nemanītai…

glavnoe-osyalos-v-storone-654x400

Galvenais palika malā

Diemžēl pati svarīgākā lieta bieži atrodas vienā līmenī vai pat mazsvarīgākā kā viss pārējais…

bm1-706x432

Dieva brīnumi Argentīnā

Bīskap, aptuveni 5500 cilvēku pieņēma lēmumu kristīties ūdenī…

cadeira-706x432

Mozus krēsls

Patiesi Kunga Jēzus kalpi atrodas tur, kur Viņš- starp cietējiem, izmisušiem, noraidītiem…

food-706x432

Transgēnie produkti

Esmu pārliecināta, Kungs Jēzus zināja, ka sabiedrība mainīsies, tāpēc Viņš mums deva apsolījumu…

coracao-706x432

Ticības kardioloģija

Ja jūs vēlaties ieraudzīt Debesu Valstību, nepieciešams veikt sirds pārstādīšanas operāciju…

oleo-706x432

Ļaunuma atbaidītājs

Kad mēs saņemam Svēto Garu, mums ir atbaidītājs, kurš aizsargā mūs…

muralha-706x432

Jērikas iekarošana

Viss, kas Izraēlam bija nepieciešams, tas bija godināt VĀRDU, tas nozīmē būt PAKLAUSĪGAM…