Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

luz-706x432

Kā saņemt Svēto Garu?

Neviens netiek kristīts ar Svēto Garu, tāpēc, ka viņš to ir pelnījis.

porta-706x432

Ziedojums- būvmateriāls debesu mājoklim

Mēs saņēmām virzienu no Svētā Gara, par ziedojumu. Tas mūs attaisno vai nosoda mūs Dieva priekšā.

spasenie-dushi

Mācieties no manis

Dvēseles glābšana nenotiek nekavējoties, izņemot to gadījumu, kad cilvēks nomirst uzreiz pēc tam, kad pieņēmis Kungu Jēzu kā vienīgo Glābēju.

sozinha-1-706x432

Es jūs nezinu

Katra ziedojums parāda katra cilvēka raksturu, vai viņš ir patiess vai izliekas; pārbauda viņa mīlestību, uzmanību, ticību bet vairāk par visu bailes pret Vienīgo un Visuvareno Dievu.

luz-706x432

Tēva ziedojums!

Ziedojums- tā ir labprātīga un brīva darbība. Neviens nevar piespiest to darīt. Tāpēc ziedojums — uzticīgs liecinieks par vai pret ziedotāju.

deserto-706x410

Atgriešanās Bētelē

Draudze «Dieva Valstība» — tā ir Bētele. Vieta, kur «Jēkabu» priecājas satikt. Vieta, kur ir Altāris, un kurš upurē savu dzīvi uz tā — saņem dzīvi no Dieva.

lenco-706x410

Jēzus sviedrauts

Kāpēc Jēzus atstāja salocītu sviedrautu kapā pēc Viņa augšāmcelšanās? Bībele mums stāsta, ka šis sviedrauts, kas klāja Jēzus galvu, nebija nolikts kopā…

mamom-706x410

Dievs un mamona

Mamona gars padara savus kalpus par mantkārīgiem. Tas izraisa garīgo aklumu, kurš neitralizē ticību.

ceu-706x410

Dieva sapnis

Ja Viņam nebūtu sapņi, Viņs nekad nebūtu atdevis par upuri Savu vienīgo Dēlu. Kāpēc Viņš to izdarīja? Kāds sapnis vai vēlēšanās motivēja Viņu upurēt?

inferno-1-706x410

Ko var izdarīt acumirklī? Neko un tajā pašā laikā visu!

Kung Jēzus nenovērsās, Viņš pievērsa uzmanību Dieva Vārdam. Ieeja paradīzē vai ellē nosaka lēmums …