Pārdomas

Nemeklēt pēc ārienes

ne-iskat-po-vneshnosti

«Un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas» (Маteja 11:6)

Dēļ tā, ka Viņš neatnāca no pils un dzīvoja parastu dzīvi, Kungs Jēzus nebija saprotams un pieņemams daudziem. Tāpēc Viņš par to teica, lai nebūtu par piedauzības akmeni kādam, dēļ savas vienkāršības un pazemības.

Не искать по внешности

«и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Матфея11:6)

Из-за того, что Он не пришел из дворцов и жил простой жизнью, Господь Иисус не был понят и принят многими. Поэтому Он сказал об этом, чтобы не быть камнем преткновения для кого-то, из-за своей простоты и смирения.

 

Pievienot komentāru